Werkwijze Royaal Vastgoed

U heeft interesse om (een deel) van uw geld te investeren in een stuk grond. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

De werkwijze van Royaal Vastgoed bestaat uit de volgende 5 stappen:

 1. Grondig onderzoek, uitvoerige selectie en aankoop grond.
 2. Het aankooptraject.
 3. Regelmatig contact over de voortgang.
 4. Het bestemmingsplan wijzigt, de waarde van de grond stijgt.
 5. Grond verkopen tegen een hogere prijs.
Grondig onderzoek, uitvoerige selectie en aankoop grond

Wij kopen alleen een stuk grond aan als wij er het volste vertrouwen in hebben dat het uiteindelijk een mooi rendement oplevert. Door middel van grondig onderzoek en een uitvoerige selectieprocedure komen wij tot ons oordeel. Tijdens dit gehele proces zijn wij volhardend en bereidwillig. Volgens ons de enige manier waarop wij onze klanten het beste kunnen bieden. Onze kracht ligt in het selectieproces, hierin onderscheiden wij ons van andere aanbieders.

Als uit ons onderzoek en de berekeningen naar voren komt dat de waarde van de grond zal gaan stijgen, gaan wij over tot de aankoop van de grond.

Naast deze waardestijging kijken we ook naar:

 • Ontwikkelingen in de buurt van het perceel, hierdoor kan de grondprijs stijgen.
 • De duurzaamheid van het project.
 • De kans dat er een bestemmingsplanwijziging zal plaatsvinden.
Het aankooptraject

Zodra we een stuk grond hebben aangekocht, gaan we in gesprek met mogelijke investeerders. Als u besluit om te investeren in een stuk grond dan ziet het aankooptraject er als volgt uit:

 • Een buitendienstmedewerker komt bij u langs om alles met u door te spreken en de koopovereenkomst door te nemen. U ondertekent de koopovereenkomst.
 • Een hiertoe bevoegde medewerker van Royaal Vastgoed ondertekent ook de overeenkomst. U ontvangt een exemplaar, Royaal Vastgoed houdt er één en de laatste wordt naar de notaris gestuurd.
 • De notaris maakt op basis van de overeenkomst een conceptakte, nota van afrekening en een volmacht op. De notaris stuurt dit pakketje per post en/of per digitale post naar u toe.
 • U betaalt de nota.
 • U gaat langs bij een plaatselijke notaris om uw handtekening te legaliseren* of u plant een afspraak om bij de overdracht aanwezig te zijn.
 • De overdracht vindt plaats middels notarieel transport.

* Legalisatie en volmacht
Ons kantoor verzoekt u om uw handtekening op de ontvangen volmacht te laten legaliseren. Door de volmacht te ondertekenen, geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u handelingen te verrichten.

Regelmatig contact over de voortgang

Zodra de koop rond is, begint het wachten. Het wachten op wat er gaat gebeuren met de grond. We weten immers niet wanneer het bestemmingsplan wijzigt of wanneer de grond tegen een meerwaarde kan worden verkocht. Om u het wachten wat aantrekkelijker te maken, houden wij u – zo vaak als nodig - op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen van het project. Mocht u meer willen weten dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor de laatste stand van zaken.

Het bestemmingsplan wordt gewijzigd, de waarde van de grond stijgt

Hier heeft u op gewacht, het moment dat de gemeente aangeeft dat het bestemmingsplan voor uw stuk grond is aangepast. Vanaf dat moment stijgt de waarde van de grond en zal de interesse in uw grond toenemen. Projectontwikkelaars staan klaar om een bod te doen en de grond te kopen.

Grond verkopen tegen een hogere prijs

Als de interesse van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar concreet is, zullen de onderhandelingen over de prijs plaatsvinden. Met uiteindelijk de verkoop van de grond tot gevolg.

Wilt u investeren in grond via Royaal Vastgoed?